Her gün bir yerden göçmek ne iyi...
Her gün bir yere konmak ne güzel.
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş...

Dün, dünle gitti, cancağızım...
Ne kadar söz varsa düne ait;
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım...

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî